ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

 

Øokreślania i dokumentowania uszkodzeń pojazdów , które powstały w wyniku kolizji lub wypadków oraz awarii technicznych
Øokreślania kosztów napraw pojazdów  przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych  systemów  AUDATEX  i EUROTAX
Øokreślania kosztów napraw dla pojazdów
Øweryfikacji kosztorysów, rachunków i faktur za naprawy pojazdów .
Øopiniowania w zakresie jakości i zgodności wykonywanych napraw z technologiami zalecanymi przez producentów pojazdów.
Øopinii technicznych dotyczących pojazdów ,  części zamiennych .            

Øinnych prac rzeczoznawczych w zależności od potrzeb zleceniodawców